Pro pedagogy

Cena

105550
1105550
17M
105 Kč

Pomůcka určená pro dysortografiky a všechny děti, které se zatím nekamarádí s pravopisem.

Kód: 84
2M
160 Kč

Učebnice děti provede prvními krůčky k plynulému čtení s porozuměním. Je také vhodná k reedukaci dyslexie.

Kód: 69
1M
160 Kč

Učebnice děti provází světem čtení a vede je k porozumění textu. Je také vhodná k reedukaci dyslexie.

Kód: 72
19M
120 Kč

Sešit se sadami slabik k rozstříhání a náměty k jejich použití. Hry jsou vhodné především k základnímu nácviku čtení a k reedukaci dyslexie.

Kód: 87
27M
190 Kč

Soubor nápaditých cvičení pro stimulaci pozornosti. 

Kód: 45
Pravidla chování dětí v mateřské škole
234 Kč

Publikace dětem zprostředková základní sociální pravidla fungování ve skupině skrze hry a příběhy.

Kód: 63
24M
550 Kč

PAMIS B1 je soubor pracovních listů plných aktivit a cvičení pro zlepšení pozornosti a paměti, které  můžete využít v každodenním životě.

Kód: 96
Program k stimulaci pozornosti a paměti s využitím kognitivního učení. Díl B2.
550 Kč

PAMIS B2  je soubor pracovních listů plných aktivit a cvičení pro zlepšení pozornosti a paměti, které  můžete využít v každodenním životě.

Kód: 99
4M
150 Kč

Publikace usnadňuje dětem pochopit vztahy mezi prostorovým rozmístěním předmětů, učí je poznávat geometrické tvary a rozlišovat pojmy mnoho/málo/stejně, dlouhý/krátký,...

Kód: 48
26M
190 Kč

Soubor nápaditých cvičení pro  rozvoj zrakového vnímání a stimulaci pozornosti. 

Kód: 81
3M
150 Kč

Kniha plná námětů a cvičení k rozvoji sluchového vnímání u dětí předškolního věku a raného školního věku. 

Kód: 51
R3A7292
260 Kč

Aktivity k minimalizaci nevhodného chování v předškolním věku a posilování sociálních dovedností.

Kód: 66
Nahoru
Další produkty
16 položek celkem