Naučíme vás se učit.

Propojování souvislostí, zkušeností, vnímání jedinečnosti každého z nás, skutečné pochopení. I to je EDUSELF.

Nabízíme poradenství, kurzy pro pedagogy, konzultace pro rodiče a studenty a učební pomůcky a materiály pro každého, nejen pro děti. Zaměřujeme se na rozvoj sluchového vnímání, nápravu dyslexie, základy čtení, rozvoj pozornosti a soustředění a sociální dovednosti pro děti v mateřských školách, pracujeme také s poruchami učení.

V EDUSELF vycházíme z naší dlouholeté pedagogické a poradenské praxe. Pomáháme rozpoznávat a rozvíjet silné stránky, a posilovat ty slabé. Učíme, jak se učit. Inspirujeme všechny, kteří věří, že kvalitním vzděláním všechno začíná.

Jste připraveni vydat se na cestu ke kvalitnímu vzdělání?