O nás

Eduself z.ú.

Každý člověk má své individuální vzdělávací potřeby. Naším hlavním cílem je kvalitní vzdělání pro každého, protože věříme, že od něj se odvíjí vše ostatní. Vnímáme jedinečnost každého klienta. Snažíme se mu pomoci odkrýt jeho potenciál a pracovat s jeho možnostmi a hledat cesty, jak je plně využít.

Nabízíme poradenství, kurzy pro pedagogy, konzultace pro rodiče a studenty a učební pomůcky a materiály pro každého, nejen pro děti.

Zaměřujeme se na podporu studijních dovedností, nápravu specifických poruch učení, rozvoj pozornosti a paměti, sociální dovednosti pro děti v mateřských školách. Tvoříme a vydáváme edukační materiály, publikace, pomůcky.

Pojďte se vzdělávat společně s námi!

Kdo jsme?

PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová Ph.D.

Zdeňka má vystudovanou psychologii a speciální pedagogiku. Pracuje v poradenství, učí na vysoké škole, nyní v kurzech celoživotního vzdělávání a lektorsky spolupracuje s některými organizacemi a nakladatelstvími. Je autorkou řady publikací.

 

 

 

 

Mgr. Alžběta Kratochvílová

Alžběta má vystudovanou speciální pedagogiku a psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. Pracuje v poradenství a kromě diagnostické, terapeutické a reedukační činnosti se zabývá dramatickou výchovou, dramaterapií a lektoruje semináře pro učitele.

 

 

 

 

Obě celý profesní život pracujeme s lidmi s tzv. speciálními vzdělávacími potřebami.  Náš přístup je založen na respektu k odlišnosti jedince a k problémům každého, kdo k nám přichází.      

Rády o věcech, které děláme přemýšlíme, diskutujeme, čteme, vyhledáváme informace a spojujeme je do dalších souvislostí.  Máme výhodu, že společná  práce, profesní sdílení a tvorba je pro nás zároveň zábavou. Týmovou práci vnímáme jako významný obohacující prostor.

Jsme spoluřešitelkami projektů a materiálů zaměřených na problémy v oblasti učení, pozornosti, paměti a rozvoj sociálních dovedností.

 Ikona_rodice