Konzultace pro rodiče a studenty

Při konzultacích vycházíme z naší dlouhodobé pedagogické a poradenské praxe.

Těší nás, že můžeme předat své zkušenosti dál a být oporou všem, kteří ji potřebují.

Co nabízíme:

 • konzultace pro klienty se specifickými poruchami učení a ADHD (tj. poruchou pozornosti s hyperaktivitou) a jejich rodiče.
 • vedení žáků a studentů k objevování a rozvoji jejich učebního potenciálu, prozkoumání strategií pro ty, kteří se chtějí učit efektivně
  přímé vedení dětí zaměřené na:
  • rozvoj paměti a pozornosti s využitím programu PAMIS,
  • posilování pozornosti s návrhem podpůrných strategií na míru,
  • reedukace specifických poruch učení
 • vedení dětí předškolního a mladšího školního věku v programu HYPO, zaměřeného na rozvoj všech oblastí, které dětem usnadní nový start na základní škole
 • rozvoj sociálních dovedností a nácvik seberegulace u dětí předškolního a mladšího školního věku

Máte zájem o konzultaci? 

Ozvěte se nám prosím vyplněním formuláře na stránce Kontakty.
 
Ikona_děti